Iniciovala jsem pauzu

 


Je to 7 let, co jsme se rozeÅ¡li s bývalým. OdeÅ¡la jsem, když jsem byla jeÅ¡tÄ› zamilovaná a zlomilo mÄ› to, protože jsem byla ta, kdo inicioval to, že si dáme pauzu kvůli nesouhlasu mých rodiÄů. Kdykoli si vzpomenu na ten krátký okamžik a vzpomínky na nás, je mi smutno. NÄ›kolikrát jsem plakala. Cítila jsem se z toho opravdu Å¡patnÄ›. Jsem ve Å¡Å¥astném vztahu se svým souÄasným partnerem již 5 let, ale pÅ™ed 4 lety, když jsme se rozeÅ¡li, jsem poslala SMS zprávu svému bývalému a omluvila jsem se za to, jak jsem vÄ›ci tak náhle ukonÄila bez velkého vysvÄ›tlování a nejasných podrobností, a doufala jsem, že dostanu odpovÄ›Ä, ale samozÅ™ejmÄ› se tak nestalo.

par

PÅ™ed 2 lety jsme se potkali s bývalým na univerzitÄ› a můj bývalý Å¡el za mým přítelem, který byl shodou okolností naším spoleÄným přítelem, který si pÅ™ede mnou povídal. VidÄ›l mÄ› a byl pÅ™ekvapený a já dÄ›lala, že jsem ho tam nevidÄ›la. A pak právÄ› pÅ™ed mÄ›sícem jsme se potkali v parku, když můj bývalý byl na rande s nÄ›jakou sleÄnou. Nepozdravila jsem, protože na to nebyl nejlepší Äas. Ale opravdu doufám, že si s ním budu moci v budoucnu popovídat tváří v tvář.

par

ChtÄ›la jsem zapomenout na svého bývalého a proto jsem si zaÄala hledat nový vztah a jsem se svým souÄasným přítelem, ale není to takové, jako s mým bývalým. Mého bývalého přítele totiž stále miluji a to je ten problém. Jenom, když si pÅ™edstavím, že byl tenkrát na rande s jinou ženou, je mi z toho do pláÄe. Otázka je ale ta, co mám dÄ›lat, protože sama nevím. Asi bych mÄ›la ukonÄit vztah se svým souÄasným přítelem, ale nÄ›jak na to nemám odvahu. Bojím se samoty. Na druhou stranu je tu bývalý, na kterého stále nedokážu zapomenout a miluji. Tahle situace je pro mÄ› těžká. Myslela jsem si, že se to Äasem tÅ™eba zmÄ›ní a zapomenu na nÄ›j, ale asi jsem se hodnÄ› spletla. A je mi to celé líto.