K tryskání potřebujete mobilní kompresor

 


Stavební konstrukce dostávají zabrat. Kdybychom žili ve vakuu, tak by stačilo svařit pilíře železničního mostu nebo obvodovou konstrukci ocelového stožáru, umístit je tam, kam patří, a desítky let by se jich nikdo nemusel všímat, co se týče koroze. Jenže koroze je prevít, a proto se musí všechny tyto stavby opatřovat nátěrem. Nátěry se musí obnovovat, a po určité době je nutné konstrukci vyměnit za novou nebo strhnout. A kdybychom vyráběli všechno z nerezové oceli, bylo by to tak nákladné, že by se výroba konstrukcí již vůbec nevyplácela.

koroze materiálu

Stále tedy mají nátěry svůj význam, a stojí za to věnovat pozornost i údržbě ocelových konstrukcí, kam patří i tryskání neboli pískování. Kdo z vás se nikdy s tímto termínem nesetkal, může mít problém s pochopením, oč se vlastně jedná, a tak bychom si mohli v krátkosti vysvětlit, co to obnáší, a proč se tím vlastně vůbec zabývat.

mobilní kompresor

Kdyby vám někdo svěřil údržbu například rozhledny za městem, vyrobené z ocelových profilů, možná by vás zpočátku (pokud jste naprostý laik) napadlo zkorodované díly jednoduše brousit smirkovým papírem anebo je zbavit koroze drátěným kartáčem. V zásadě by to (někde) šlo, ale abyste ošetřili celou stavbu, nechali byste na tom lidově řečeno ruce. Pro rozsáhlé stavební konstrukce se proto používá tryskací pistole. Je k tomu zapotřebí mobilní kompresor na dieselový pohon a abrazivní materiál, například křemičitý písek. Písek se pak vhání pod velkým tlakem na povrch ocelové konstrukce a tím odtud pak odlétávají zbytky koroze a barev. Během krátké doby se docílí úpravy povrchu, připravené pro další nátěr.

Tryskání je natolik účinné, že lze tímto způsobem ošetřovat prakticky jakýkoli povrch, jakkoli členitý, velký a rozsáhlý. Mohou to být silnice, železniční koridory, mosty, jezy, nábřežní zdi, obytné budovy, výrobní haly, sklady, sportoviště, zkrátka cokoli vás napadne.