Potřeby pro floristy profesionály i ryzí amatéry

 


Povolání floristy patří k tÄ›m, která dokážou rozdávat radost. Floristé vytvářejí z kvÄ›tin a spousty nejrůznÄ›jších doplňků nádherná aranžmá a dekorace, jež slouží k nejrůznÄ›jším slavnostním úÄelům. KromÄ› vlastní invence a tvůrÄího zápalu a samozÅ™ejmÄ› dostateÄné zruÄnosti a zkuÅ¡eností potÅ™ebují také vhodný floristický materiál, jenž jim jejich práci usnadní.Floristické potÅ™eby od firmy Oasis® jsou rozhodnÄ› tím zbožím, po kterém sáhne každý florista, aÅ¥ profesionál Äi amatér. Kompletní sortiment tÄ›chto vysoce kvalitních potÅ™eb nabízí Äeská firma Florasis.

Specializovaný internetový obchod s floristickými potřebami

Floristické potÅ™eby od firmy Oasis®v celé šíři sortimentu nabízí Äeská firma Florasis. Velká Äást její existence je totiž spojena s firmou Smithers-Oasis. SouÄasnou podobu dostala jejich spolupráce v roce 2009, kdy firma Florasis pÅ™evzala zastoupení na Äeském a slovenském trhu, Firma Florasis nabízí aranžovací hmoty vÅ¡ech tvarů a velikostí, výživu a oÅ¡etÅ™ení kvÄ›tin a další Å™adu pomůcek a doplňků pro usnadnÄ›ní a zlepÅ¡ení práce floristů. Prodej v  prodejnÄ› v místÄ› firmy byl doplnÄ›n o internetový prodej. NovÄ› otevÅ™ený specializovaný e-shop tak zjednoduší výbÄ›r a nakupování.