Jak účinná je TikToková PPC reklama či Pinterestová PPC reklama

 

Statistiky nám ukazují, že lidé obecně tráví stále více času na sociálních sítích. Tento trend samozřejmě neunikl ani podnikatelům, kteří se jej rozhodli využít ke zvýšení svého zisku. A je to jen pochopitelné, koneckonců v dnešním tržním prostředí je potřeba využít jakéhokoliv legálního prostředku, pokud chcete, aby vaše firma uspěla.

Výsledkem je pak třeba TikToková PPC reklama nebo Pinterestová PPC reklama. Tyto využívají služeb zmíněných sociálních sítí. Princip je takový, že vybraný influencer daný výrobek buď přímo či nepřímo propaguje, nebo má ve svých příspěvcích alespoň odkaz na webové stránky dané firmy.

lidé využívající sociální sítě

Za tuto propagaci samozřejmě dostane zaplaceno, avšak je otázkou, zda se vynaložené peníze firmě vrátí. Zde však záleží na více faktorech. V některých případech může být tento typ reklamy velmi efektivní, v jiných se naopak může jednat o naprostý propadák.

V první řadě je nutné vzít v úvahu cílovou skupinu, pro kterou je náš produkt určen. Obecně totiž platí, že čím je člověk starší, tím méně sociální sítě využívá, a tím méně je také ovlivněn influencery. I zde však samozřejmě existují rozdíly mezi jednotlivými demografickými skupinami.

loga různých sociálních sítí

Pak je také nutné, aby byl vybraný influencer populární právě mezi naší cílovou skupinou. Čím oblíbenější a známější bude, tím větší bude dosah reklamy, a tím vyšší také bude její efektivita. Zde je však dobré si uvědomit, že čím známější bude, tím více peněz bude za tuto propagaci chtít zaplatit.

Problémem, který je také nutné vzít v úvahu, je i sociální síť, kterou si vybereme. Například již zmíněný TikTok či Pinterest jsou populární především mezi mladými lidmi, zatímco ti starší využívají spíše Facebook či Instagram. Rozhodně se tedy vyplatí si nechat předem udělat průzkum, který nám na všechny tyto otázky odpoví.

Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že podobně jako u kterékoliv jiné investice i zde se můžeme spálit. Dobrým a kvalitním průzkumem však můžeme tuto možnost minimalizovat. To nám přinese mnohem jistější zisky, což je to, o co tu jde především.