Nabízíme vám ještě další úspory pro vaši domácnost

 


VÄ›tÅ¡ina z nás dnes Å™eší úspory téměř ve vÅ¡ech oblastech života. Pokud jste již seÅ¡krtali výdaje v oblasti stravování, Å¡etříte na rekreacích i benzínu, pak možná právÄ› teÄ nastal ten správný Äas zaÄít Å¡etÅ™it i na energiích. Pokud hodláte namítnout, že klasické žárovky jste již dávno nahradili úspornými nebo led žárovkami, pak už vám pravdÄ›podobnÄ› mnoho příležitostí nezbývá. Jistá možnost se vÅ¡ak nabízí. Jedná se o takzvané infratopení. UrÄitÄ› jste o nÄ›m již slyÅ¡eli. Pokud ne, jeho princip je velmi dobÅ™e popsán na naÅ¡ich internetových stránkách. Velmi zjednoduÅ¡enÄ› Å™eÄeno – jedná se o využití infraÄerveného záření k vytápÄ›ní.

Klidně můžete mít dva topné systémy

Můžete namítnout, že máte doma ústÅ™ední topení a v bytÄ› radiátory. A že se k žádné likvidaci zbudovaného topného systému nechystáte. Ani nemusíte. Infratopení – například v podobÄ› infrapanelů – totiž můžete používat buÄ jako doplnÄ›k k vaÅ¡emu stávajícímu topnému systému, nebo jako hlavní topný systém. Pokud se rozhodnete pouze o pÅ™itápÄ›ní pomocí infrapanelů, je dobré zvolit variantu pÅ™ipojování infrapanelu do zásuvky. V opaÄném případÄ› vám doporuÄujeme rozvody napevno.