Nejen jídlem je člověk. A rizika, která jsou z nadměrné konzumace jídla.

 

Člověk potřebuje ve svém životě několik základních složek. A dělí se právě na ty základní a na další formy. A mezi ty základní potřeby patří: potřeba výživy. A to jak potřeba jídla a vody. Také potřeba místa. Je velmi důležité, v jakém prostoru se nacházíte. A jestli je to prostředí pohodové anebo plné stresu a konfrontací. A také mezi základní potřeby patří ochrana. Každý člověk potřebuje mít pocit, že ho někdo chrání a miluje. A to hlavně když vám to dostatečně projevují vaše rodiče. Pokud to ovšem ve svém dětství nedostanete, je tu velká šance, že budete mít stejné pocity i problémy v dospělosti.

jídlo

Například pokud nebude základní potřeba místa naplněna, budete se cítit vykořeněně. A budete neustále hledat svoje místo na světě. A pokud nebude naplněna touha po výživě. Budete v pozdějších letech bažit po jídle a můžete se přejídat anebo budete závislými na jídle. A pokud nebude naplněna vaše touha po podpoře, budete se cítit osaměle a také bojovat s velikým pocitem strachu. Takže tady je vidět, že nejen jídlem je člověk Promotextile. Protože jídlo je jen jedna z mnoha potřeb, které jsou potřeba naplnit. Protože pokud budete dbát jen na svoji správnou výživu, vždycky vám bude něco chybět.

uznání

Ani peníze nejsou nejdůležitějšími prvky v našem životě. Za to je velmi důležité v našem životě klid, mír, souznění, tolerance a zdraví. A také jsou takzvané potřeby vyšší, které přicházejí právě ve chvíli, kdy jsou potřeby nízké již naplněny. Například potřeba seberealizace, kdy se chcete začlenit. A chcete něco sami sobě anebo i okolí dokázat. A nejlepší začlenění je pomoc a služba ostatním. A také potřeba úcty a uznání. A to asi nejvíce ve vztahu a v rodině. Protože jak se k sobě budete chovat ve vztahu navzájem takový příklad dáte svým dětem. Myslete na všechny svoje potřeby, a nejen na tu co se týče jídla a pití.