Trapézový závitník pro tvorbu lichoběžníkového závitu

 

Druhů závitů existuje několik. V první řadě budete zřejmě všichni dobře znát závit metrický, který patří mezi závity spojovací. Méně známým spojovacím závitem je závit Whitworthův a kromě těchto dvou se můžete setkat ještě se závity trubkovými, Edisonovými (na paticích žárovek), oblými a mimo jiné i lichoběžníkovými. Postaru se lichoběžníkovým závitům přezdívá „trapézové“.

obráběcí stroj

Trapézový závitník

Trapézovým závitům se také někdy říká „pohybové“, pro jejich svéráznou vlastnost, která umožňuje rychlý pohyb matice či jiné součásti na závitové hřídeli. Od metrického závitu se liší svým profilem, který není trojúhelníkový, ale lichoběžníkový, a tím pádem vzniká při pohybu vodicích součástí méně tření a odporu. S úspěchem se lichoběžníkový neboli trapézový závit využívá pro posuvy různých strojů a nástrojů, například pro přesné nastavení dorazů, pohyb vřetenového ručního lisu v zámečnických dílnách, vodicí tyče na soustruhu, přísuvy strojírenských (obráběcích) strojů, mechanismy u vstřikovacího lisu atd.

strojírenský obor

Řezání závitů trapézovým závitníkem je tedy poměrně běžnou strojírenskou operací, bez níž se současná technika neobejde. S touto technologií se také seznamují strojaři již v průběhu výuky na středních školách, a dokonce patří mezi první odborné dovednosti, s nimiž přichází do styku učni nebo žáci průmyslových škol již v prvních ročnících.

Závitová trapézová tyč

Kromě strojírenství se trapézový závit s úspěchem využívá i ve stavebním odvětví. Neobejdou se bez něj tesaři a firmy, které staví nízkoenergetické dřevostavby a další dřevěné konstrukce. V podobě závitových tyčí se s tímto svérázným závitem můžete setkat při zajištění (ukotvení do základové desky) trámové základové konstrukce domů, kůlen, pergol, garážových stání či altánů. Závitová tyč je ideálním partnerem při spojování a zpevňování dřevěných trámů při výstavbě krovů a dalších typů střešních konstrukcí.